Ontdek de Lek, fotografie cursus

Ter gelegenheid van het Viaanse waterjaar geef ik voorjaar 2019  2 x de fotografiecursus Ontdek de Lek.

De cursus bestaat uit 3 lessen.

                                                                                                                                                                            Beide cursussen vol, in het najaar nieuwe cursussen. Nieuwe data volgen zsm.

 

   dinsdagavond

   zaterdag

   dinsdagavond

    7 mei

  11 mei

  14 mei

   19.30 - 22.00 uur

   10.00 - 16.00 uur

   19.30 - 22.00 uur

   theorie

   praktijk

   theorie

                                                             of

   woensdagavond

   zaterdag

   woensdagavond

  29 mei

    1 juni

   12 juni

   19.30 - 22.00 uur

   10.00 - 16.00 uur

   19.30 - 22.00 uur

   theorie

   praktijk

   theorie

 
 

Fotografeer je al een tijdje maar meestal op de automaat ?

Wil je meer uit je spiegelreflex of mirrorlesscamera halen ?

Graag meer weten over je objectieven en filters ?

Wil je tips om beter te leren kijken en dat dan ook vastleggen?

Dan is dit de fotografie cursus voor jou !

In verband met mijn voorbereiding is de inschrijving tot en met 1 mei 2019.

Maximaal 6 deelnemers, dus geef je snel op !

 

De cursus gaat alleen door met 6 cursisten !

De kosten bedragen €139,- , inclusief lunch op de zaterdag en een gratis print 30 x 45 cm

Mijn werk is te zien op :www.ontdekdelek.nl en www.portretfotografiemarks.nl

DE LEK

De Lek is de rivier die vanaf Wijk bij Duurstede het vervolg is van de Nederrijn en bij Kinderdijk samen komt met de Noord en als Nieuwe Maas zet de rivier zich in westelijke richting voort. De lengte van de Lek bedraagt 62 kilometer.

GESCHIEDENIS VAN DE LEK

Uit geologisch onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de eerste aanzet van de Lek rond 200 v.Chr. is ontstaan, als gevolg van een doorsteek van een oeverwal bij Wijk bij Duurstede en Rijswijk. Rond het begin van onze jaartelling werd de Lek een actieve(re) rivier als zijtak van de Rijn voor de afvoer van het Rijnwater. De oudste geschreven bronnen vermelden de naam van de rivier tussen de tweede helft van de 8e eeuw en de eerste helft van de 10e eeuw als Lokkia(m)en Loccham. Het actiever worden van de Lek leidde tot een langzame dichtslibbing van de Kromme Rijn, maar de verplaatsing van de hoofdstroom door de Lek in plaats van de Kromme Rijn, gebeurde pas op zijn vroegst in de 10e eeuw. De Lek werd in 1122 definitief de hoofdstroom van de Rijn omdat bij Wijk bij Duurstede de oorspronkelijke Rijnloop werd afgedamd. De oude Rijnloop via onder meer de Kromme Rijn en de Oude Rijn verloor door de veranderde waterhuishouding sindsdien zijn betekenis als hoofdwaterweg. In 1285 werd vervolgens de Hollandse IJssel bij Klaphek afgedamd waardoor de stad Utrecht de directe verbinding met de rivier verloor. Om deze verbinding te herstellen werd in 1374 de Vaartsche Rijn gegraven en bij Vreeswijk een houten sluis aangelegd.

DELIGGING

De Lek vormt tot ten westen van Culemborg de provinciegrens tussen Utrecht en Gelderland, doorkruist bij Vianen Utrechts gebied, vormt dan tot bij Willige-Langerak de Utrechts-Zuid-Hollandse grens, en loopt ten slotte geheel over Zuid-Hollands grondgebied.

Aan de Lek liggen geen grote steden, maar wel een aantal al dan niet historische plaatsen: achtereenvolgens Wijk bij Duurstede, Beusichem, Culemborg, Vianen, Nieuwegein, Ameide, Lexmond, Lopik, Nieuwpoort Groot-Ammers en Schoonhoven. Bij de monding zijn: Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Kinderdijk grotere plaatsen. De grootste plaats aan de Lek is echter Nieuwegein, waarvan het moderne centrum weliswaar niet aan de rivier ligt, maar de historische kern Vreeswijk wel.

De Lek staat onder meer via het Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en Merwedekanaal in verbinding met andere waterwegen. Het Amsterdam-Rijnkanaal kruist de Lek bij Wijk bij Duurstede en het Merwedekanaal bij Vianen. Een verouderde waterverbinding is de Vlist die vanaf Schoonhoven vroeger een verbinding met de Hollandse IJssel vormde.

Bij Hagestein bevindt zich een groot stuwcomplex.

Bruggen over de Lek zijn: de Jan Blankenbrug in de A2 en de afgesloten oude Lekbrug ten westen van Vianen en de Hagesteinsebrug in de A27 ten oosten van Vianen. Stroomopwaarts ligt bij Culemborg de Kuilenburgse spoorbrug. Verder kan de rivier via pontveren worden overgestoken bij Krimpen aan de Lek, Bergambacht, Schoonhoven, Ameide, Vreeswijk, Culemborg, Beusichem en Wijk bij Duurstede.

De Lek doorsnijdt de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ter bewaking van toegang tot Holland zijn twee grote forten gebouwd. Dit zijn Fort Honswijk en Fort Everdingen.